Erindringer fra min barndom i Aventoft

linkmot

link mps

Her finder du en nyudgivelse af bøgerne
"Mette og Theodor" og "Mette på skattejagt".

Nogle har kaldt dem for erindringsforskydninger og dårlig hukommelse, ja ligefrem opspind. Men jeg husker det altså tydeligt!

1981 var jeg bosat i Dresden i DDR, hvor jeg var på et års studieophold på kunstakademiet.
Jeg må have savnet mine søskendebørn, for jeg tegnede og sendte disse to erindringsbøger fra min barndom i Aventoft til dem. (Aventoft i Sydslesvig)Mette
Bøgerne var ikke bøger, men DDR-genbrugspapir-tegnehæfter, som ret hurtigt gulnede.
Tegningerne blev tegnet direkte ind i hæfterne og var derfor ofte ikke særlig velkomponerede, for ikke at tale om håndskriften.
Jeg har derfor korrigeret og restaureret billederne digitalt. Det er sket i troskab over for originaltegningerne, for flere slægtninge har bedt mig om at bevare den noget skæve tegnestil.